ZAUFANIE BUDOWANE PRZEZ KOMUNIKACJĘ Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią

Sąd Najwyższy | Warszawa

26 września 2017

program

Jak budować zaufanie?

Konstruktywne zmiany w postrzeganiu polskiego wymiaru sprawiedliwości wymagają działań systemowych. Nie przyniosą jednak rezultatu bez indywidualnego zaangażowania każdego sędziego na rzecz lepszej komunikacji z obywatelami, tak podczas rozpraw, jak i poza salą sądową.


Człowiek przychodzi do sądu po sprawiedliwość. To w dużej mierze od sposobu komunikacji, a nie wyłącznie od treści wyroku zależy, czy jej doświadczy. Język formalny oddala sędziego od stron. Podnosi ryzyko, że wyjdą one z sądu nie rozumiejąc jak i dlaczego w ich sprawie zapadł taki a nie inny wyrok. Nie buduje to ani poczucia sprawiedliwości, ani zaufania do sądu na przyszłość.

Od wielu lat Fundacja Court Watch Polska swoimi działaniami dąży do tego, aby skracać dystans między sądami a obywatelami. Tym razem zapraszamy Państwa na konferencję w pełni poświęconą budowaniu zaufania do trzeciej władzy poprzez lepszą komunikację sędziów ze społeczeństwem.

Dzięki praktycznym sesjom prowadzonym przez specjalistów z dziedziny komunikacji, języka, mediów tradycyjnych i społecznościowych, każdy uczestnik zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do weryfikacji stosowanych przez siebie form komunikacji oraz wypracowania skutecznych sposobów docierania do różnych grup odbiorców.